KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Aktuella allmänna köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller vid köp av varor från Caversus AB på shop.caversus.se (”Hemsidan”). 

Villkoren gäller för köpare, oavsett om köparen är konsument eller näringsidkare. Vissa villkor nedan gäller inte näringsidkare. Det framgår i så fall av villkoren.

Villkoren är upprättade i enlighet med konsumentköplagens (1990:932) bestämmelser såvitt gäller köpare som är konsument.

Vid eventuella tvister ska svensk lag tillämpas.

PRIS

Samtliga priser i prislistorna är angivna inklusive mervärdesskatt. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll.

Lagerförda varor levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd vara mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i orderbekräftelsen.

För varor som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller pris enligt orderbekräftelsen med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom vår kontroll. Efter eventuell justering ska nytt pris godkännas av köpare, i annat fall annulleras ordern.

BESTÄLLNING

På Hemsidan sker beställning av produkter genom att köparen lägger till varor i varukorgen. Därefter måste de efterfrågade uppgifterna anges innan en beställning, och därigenom ett köp, uppstår.

BETALNING

Betalning via Hemsidan sker via Stripe betallösning som erbjuder kortbetalning.

Efteråt skickas en orderbekräftelse till angiven e-post. OBS. Då utskicket sker automatiskt är det viktigt att e-postadressen är korrekt.

LEVERANS

För konsumenter sker leverans med DHL, som levererar produkterna till närmaste utlämningsställe. Produkterna förvaras på utlämningsstället i högst fjorton (14) dagar innan dessa skickas åter till oss. För försändelser som ej utlöses från utlämningsställe inom ovan nämnda tid debiteras en avgift om för närvarande 250 kr inklusive mervärdesskatt för att täcka transport- och administrationskostnader.

Beställning via nätet skickas vanligen inom 2-4 arbetsdagar.

Levererade varor förblir Caversus AB:s egendom till dess full likvid erlagts av köparen.

FRAKTKOSTNAD

För frakt inom Sverige är kostnaden 89 SEK inkl. mervärdesskatt.

TRANSPORTSKADOR

Köparen ska alltid kontrollera leveransen vid uthämtning/leverans från DHL. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong ska varan packas upp och kontrolleras. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) ska köparen omgående kontakta logistikpartnern DHL och reklamera godset. Sedan ska köparen kontakta Caversus AB med uppgift om order- eller fakturanummer samt DHLs reklamationsnummer.

ÖPPET KÖP (KONSUMENT)

Som konsument har du 14 dagars öppet köp. Öppet köp innebär att varan ska vara i obruten originalförpackning. Som näringsidkare har du inte öppet köp.

ÅNGERRÄTT (KONSUMENT)

Köpare som är konsument har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att köparen har mottagit produkterna. Köparen har även rätt att öppna och kontrollera produkterna. Näringsidkare har inte ångerrätt och alltså inte rätt att frånträda köpet.

I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av produkten kommer Caversus AB debitera köparen för denna värdeminskning.

Undantaget från ångerrätten är produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, där köparen brutit förseglingen.

Innan produkten sänds tillbaka bör köparen kontakta Caversus AB för att underlätta hanteringen av returen. Vid återsändandet ska returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer.

Produkterna bör vara förpackade i tillräckligt ytteremballage då det åligger köparen att se till att produkten inkommer till oss och att den inte skadas under returtransporten.

Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet köparen betalt för produkten inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom 14 dagar.

REKLAMATION

Köpare som är konsument har rätt att reklamera vara som var felaktiga vid överlämnandet. Efter tre år från det att du har tagit emot varan förlorar du din rätt att reklamera. Meddelande om reklamation ska lämnas till Caversus AB inom två månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom sex månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Vid återsändande gäller samma villkor som för ångerrätt. Reklamationsärenden som inkommer till Caversus AB utan godkänt ytteremballage returneras till köpare utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

För näringsidkare gäller att reklamation ska ske genast när ett fel upptäckts och allra senast inom två veckor från det att leverans har skett till köparen. I övrigt gäller vad som framgår ovan.

FEL PÅ VARA

Om det finns ett fel på en vara som Caversus AB ansvarar för, åtar sig Caversus AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen.

Caversus AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa köp- och leveransvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen.

Köparen har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Köparen har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste köparen visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att köparen verkligen tillfogats en förlust. Köparen ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa sin förlust samt försöka minimera kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

PERSONUPPGIFTER

I samband med registrering och beställning lämnar köparen, om köparen är en fysisk person, sitt samtycke till att Caversus AB lagrar och använder personuppgifter i enlighet med vad som närmare framgår i vår Integritetspolicy för Hemsidan.

COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram