Integritetspolicy

Vi på Caversus värnar om den personliga integriteten för varje prenumerant, kund, och andra personer som har/har haft kontakt med oss. Vi eftersträvar därför en hög nivå av skydd för de personuppgifter som anförtros oss.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi fortlöpande säkerställer att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning. Våra rutiner innebär att du kan känna dig trygg med att din integritet respekteras, samtidigt som du får god service och relevant information från oss.

Policyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna samlas in och behandlas, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Policyns tillämpningsområde

Denna integretetspolicy gäller alla vars personuppgifter Caversus samlar in och behandlar. Den är tillämplig på dig som t ex:

  • Besöker Caversus webbplats och använder våra digitala kanaler såsom våra kanaler i sociala medier.
  • Köper någon av Caversus tjänster eller produkter
  • Anmäler sig till Caversus nyhetsbrev
  • Besöker Caversus kontor eller deltar i något av våra arrangemang
  • Kontaktar Caversus via post, e-post, telefon eller på annat sätt

Vem har ansvar för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är:

Namn: Linda Carlsson
Adress: Torgilsgatan 23, 506 38 Borås
E-post: linda@caversus.se
Telefon: 073-370 77 39

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter

Din kontaktinformation

Följande kontaktinformation samlas in och sparas för att kunna skicka fakturor, ta betalt och för att kunna kontakta dig vid eventuell ombokning av bokat möte: Namn, adress, telefonnummer och e-post.

Personlig information

Personlig information som samlas in är ålder, sysselsättning, träningsbakgrund, bakgrundshistorik, nuvarande symptom, tidigare behandligar/åtgärder och mål. Journalanteckningar kommer att föras under varje möte, endast information som är relevant för att kunna utför rätt behandling kommer att sparas. Denna information samlas in för att kunna göra korrekta bedömningar av din funktion och tillhandahålla den tjänst du köpt.

Bilder

Vid besök hos Caversus sparas dina bilder på din personliga användarprofil på caversus.se. Bilderna används för att göra korrekta bedömningar av din hållning och funktion för att tillhandahålla den tjänst  du har köpt.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

När du besöker webbplatsen samlas anonym besöksdata in för analys. Detta görs för att vi ska förstå hur besökare navigerar på hemsidan, vilken teknik som används och hur de kom till webbplatsen.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Cookies för uppföljande marknadsföring sparas vid besök på webbplatsen. Även detta är anonymt, trots att det kan uppfattas som att annonsen är personligt riktad.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter från följande ställen

Från dig personligen

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss personligen via din personliga användarprofil på caversus.se. Vi samlar även in de personuppgifter du lämnar till oss personligen i samband med att du blir vår leverantör eller samarbetspartner.

Caversus.se

Vi samlar in personuppgifter när du besöker vår webbplats caversus.se.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

De personuppgifter vi behandlar delas med

Stripe

Vi samarbetar med Stripe som sköter kortbetalning av våra varor och tjänster. Därför delas nödvändiga personuppgifter dit.

Mailchimp

Mailchimp hanterar våra nyhetsbrev. Endast begränsade och nödvändiga personuppgifter delas för den hanteringen.

Ytterligare tredje part

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med ytterligare tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Vilken rättslig grund har våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi på Caversus stödjer oss på följande rättsliga grunder när vi behandlar personuppgifter: avtalsförhållande, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke. Vilken rättslig grund som är aktuell beror på ändamålet.

Avtalsförhållande

Hänvisar vi till när det är nödvändigt att samla in och behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtal vi har med dig, till exempel genom att skicka beställt material och fakturera. Det kan bland annat vara när du blir, kund, leverantör eller samarbetspartner.

Rättslig förpliktelse

Hänvisar vi till när lagen kräver att vi registrerar person­uppgifter, bland annat inom områden som ekonomisk redovisning, arbetsrätt och publicering.

Intresseavvägning

Hänvisar vi till när vi ser att intresset av att vi behandlar dina personuppgifter väger tyngre än ditt behov av personlig integritet. Det kan till exempel vara när vi behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra ett arrangemang. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med intresseavvägning som stöd.

Samtycke

Hänvisar vi till när vi behöver vi ditt samtycke till inhämtning av personuppgifter. Du får då tydlig information när samtycke från dig behövs och vad ditt samtycke omfattar. Det sker till exempel vid prenumeration på nyhetsbrev. Samtycke är alltid frivilligt och går att återkalla när som helst. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Våra principer för att lagra och gallra personuppgifter

När du lämnar personuppgifter till Caversus ger du oss tillåtelse att registrera och lagra personuppgifterna.

Bilder och journalanteckningar

Dina uppgifter kommer att sparas för att säkerställa att du får rätt behandling vid eventuella återbesök i framtiden. Dessa uppgifter raderas och lämnas ut på din begäran. Uppgifter har inget satt datum för gallring, både för att hålla en god servicenivå, samt för uppföljning och i internt utbildande syfte.

Din personliga användarprofil

För kunder som fått en användare på caversus.se sparar vi de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information. Användarprofilen kommer att finnas kvar tills dess att kunden själv väljer att radera den. Lagring sker för att möjliggöra återbesök och återupptagning av prenumeration.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss. Du når vårt dataskyddsombud på linda@caversus.se.

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras publicerar Caversus den nya, reviderade, policyn på vår webbplats caversus.se, med information om när ändringarna träder i kraft.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram